Arhiva časopisa Mining and Metallurgy Engineering Bor

Časopis baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti rudarstva, podzemne i površinske eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, geologije, minerologije, petrologije, geomehanike, metalurgije, materijala, tehnologije i povezanih srodnih oblasti. Izlazi četiri puta godišnje. Časopis je svrstan u kategoriju M24.