Obzirom da je naučnoistraživačka delatnost delatnost od posebnog značaja za sveukupni razvoj Republike Srbije, da je zasnovana na znanju i glavni je činilac i pokretač privrednog i društvenog razvoja, opredeljenje Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor je dalji nastavak i podsticanje ovoga razvoja, uz najvišu upotrebu novih znanja i tehnologija, korišćenjem kadrovskih, tehnoloških i prirodnih prednosti i mehanizama, radi obezbeđivanja kompetentnosti i konkurentnosti u domaćim, regionalnim i međunarodnim okvirima.

Opredeljenje Instituta za rudarstvo i metalurgiju ka naučnoistraživačkom radu, istraživanju i razvoju proističe iz dosadšnjeg dostignutog stepena privrednog, društvenog, naučnog i tehnološkog razvoja, ali i iz promena nastalih tokom poslednjih godina na prostoru Balkana i Republike Srbije, izmenjenih privredno-sistematskih uslova i uz naglašen prelazak privrede na tržišne uslove privređivanja.

Osnovna orjentacija Instituta je da svojim naučnoistraživačkim radom, istraživanjem i razvojem zasnovanim prvenstveno na korišćenju domaćeg, raspoloživog i novostvorenog znanja, kao i bržeg transfera i rasprostanjenja svetskih naučnih dostignuća, postane ključni razvojni faktor u regionu. Ovakav naučnoistraživački rad predstavlja bitan faktor ekonomskog oporavka privrede, rasta produktivnosti i društvenog proizvoda i dugoročnog naučnog, tehničkog, tehnološkog i društvenog preporoda, kao i što uspešnijeg povezivanja sa drugim naučnoistraživačkim organizacijama, institutima i institucijama kako u zemlji tako i u svetu i zemljama u okruženju.

Primenjena i razvojna istraživanja

Institut obavlja poslove izrade naučnoistraživačkih projekata u oblastima geologije, rudarstva, metalurgije, tehnologije i ekologije…

Vidi više

Naučno-istraživački projekti

U Institutu se obavlja naučnoistraživački i razvojni rad po utvrđenom programu i na osnovu zaključenih ugovora o projektima kojima se realizuju neposredni naučnoistraživački zadaci istraživača Instituta…

Vidi više

Tehnološki razvoj i razvoj naučno-istraživačke infrastrukture od interesa Republike Srbije, regiona i lokalne samouprave

Razvoj nauke i tehnologije radi podsticanja privrednog razvoja, povećanja društvenog proizvoda i podizanja standarda zaposlenih i kvaliteta života…

Vidi više

Izdavaštvo

Institut u okviru svoje izdavačke delatnosti izdaje časopise, monografije, naučne knjige i zbornike radova sa skupova međunarodnog i nacionalnog značaja.

Vidi više

Bibliotekarstvo

Biblioteka instituta poseduje oko 500 vrsta stranih i oko 100 vrsta domaćih časopisa.

Vidi više

Prevodilaštvo

Prevod naučne i stručne literature i tekstova. Prevod naučnih i stručnih tekstova sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik iz literature, biltena, časopisa, uputstava…

Vidi više