Odeljenje za geologiju je formirano i registrovano za obavljanje projektantskih poslova, izvršavanje svih vrsta primenjenih i fundamentalnih istraživanjima iz oblasti geologije, od preliminarnih do istraživanja u fazi eksploatacije i prospekcija ležišta metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina. Opredeljenje Odeljenja za Geologiju je profitabilno poslovanje pružanjem istraživačko-projektantskih usluga, i zajedničko angažovanje u konzorcijumima i akcionarskim društvima radi realizacije ugovorenih projekata na domaćem i inostranom tržištu, uz pridavanje posebne pažnje profesionalnom odnosu sa klijentima i poslovnim partnerima.

Za sadašnja geološka istraživanja može se reći da predstavljaju skup kompleksnih i kompletnih primenjenih metodskih postupaka, počev od geodetskih, geoloških, geohemijskih, geofizičkih, geotehničkih, rudno-mikroskopskih i petrografskih ispitivanja, laboratorijskih, tehnoloških, studijskih i naučnih istraživanja, kompjuterskom obradom podataka, zaključno sa izvođenjem istražnog bušenja i jamskih istražnih radova.

Usluge geologije obuhvataju:

  • 3D modeliranje ležišta mineralnih sirovina
  • Procena ležišta mineralnih sirovina
  • Daljinska detekcija
  • Izrada Projekata geoloških istraživanja
  • Realizacija geoloških istraživanja
  • Kartiranje i strukturna analiza bušotina
  • Izrada Elaborata o rezervama
  • Geohemijske metode pri istraživanju ležišta mineralnih sirovina

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada