Odeljenje za geologiju je formirano i registrovano za obavljanje projektantskih poslova, izvršavanje svih vrsta primenjenih i fundamentalnih istraživanjima iz oblasti geologije, od preliminarnih do istraživanja u fazi eksploatacije i prospekcija ležišta metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina. Opredeljenje Odeljenja za Geologiju je profitabilno poslovanje pružanjem istraživačko-projektantskih usluga, i zajedničko angažovanje u konzorcijumima i akcionarskim društvima radi realizacije ugovorenih projekata na domaćem i inostranom tržištu, uz pridavanje posebne pažnje profesionalnom odnosu sa klijentima i poslovnim partnerima.

Za sadašnja geološka istraživanja može se reći da predstavljaju skup kompleksnih i kompletnih primenjenih metodskih postupaka, počev od geodetskih, geoloških, geohemijskih, geofizičkih, geotehničkih, rudno-mikroskopskih i petrografskih ispitivanja, laboratorijskih, tehnoloških, studijskih i naučnih istraživanja, kompjuterskom obradom podataka, zaključno sa izvođenjem istražnog bušenja i jamskih istražnih radova.

Usluge geologije obuhvataju:

 • 3D modeliranje ležišta mineralnih sirovina
 • Procena ležišta mineralnih sirovina
 • Daljinska detekcija
 • Izrada Projekata geoloških istraživanja
 • Realizacija geoloških istraživanja
 • Kartiranje i strukturna analiza bušotina
 • Izrada Elaborata o rezervama
 • Geohemijske metode pri istraživanju ležišta mineralnih sirovina

Reference:

Elaborati o rezervama

 • ELABORAT O REZERVAMA I RESURSIMA BAKRA I ZLATA U PORFIRSKOJ MINERALIZACIJI LEŽIŠTA ČUKARU PEKI, DO NIVOA -1.152 M.N.V SA STANJEM NA DAN 01.09.2021. GODINE, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.
 • ELABORAT O REZERVAMA I RESURSIMA, OLOVA, CINKA I PRATEĆIH KORISNIH KOMPONENTI, U LEŽIŠTIMA RUDNOG POLJA BRSKOVO (LEŽIŠTA BRSKOVO, ŽUTA PRLA-RAZVRŠJE-VIŠNJICA), SA STANJEM 31.12.2019. GODINE, Investitor Tara Resources, 2020.
 • ELABORAT O MINERALNIM RESURSIMA I REZERVAMA BAKRA I ZLATA U HIDROTERMALNOM SISTEMU – LEŽIŠTU ČUKARU PEKI SA STANJEM 30.06.2018. GODINE, Investitor Rakita Exploration d.o.o. Bor, 2018.
 • ELABORAT O KLASIFIKACIJI, KATEGORIZACIJI I PRORAČUNU REZERVI KARBONATNE SIROVINE (KREČNJAK I KREDA) U LEŽIŠTU SPASINE – BRĐANI KOD UGLJEVIKA (SA STANJEM REZERVI 31.12.2017.), Investitor RITE Ugljevik, Bosna i Hercegovina, 2018.
 • ELABORAT O REZERVAMA LEŽIŠTA BAKRA SEVERNI REVIR I LEŽIŠTA POLIMETALIČNE SIROVINE (Zn-Pb-Cu) TENKA – SEVERNI REVIR KOD MAJDANPEKA, STANJE NA DAN 30.06.2011., Investirot RTB Bor Grupa, Rudnici bakra Majdanpek, 2011.
 • ELABORAT O REZERVAMA LEŽIŠTA BAKRA JUŽNI REVIR – MAJDANPEK, Investitor RTB Bor Grupa, Rudnik bakra Majdanpek, 2011.
 • ELABORAT O REZERVAMA KREČNJAKA KAO KARBONATNE SIROVINE I GRAĐEVINSKOG KAMENA U LEŽIŠTU ZAGRAĐE (KOP 5 I KOP 2), Investitor RTB Bor Grupa, Rudnici bakra Bor, 2011.
 • ELABORAT O REZERVAMA KVARCNOG PESKA I PESKOVITE GLINE KAO SIROVINE ZA CEMENTNU INDUSTRIJU U LEŽIŠTU BOŠNJANE KOD POPOVCA – PARAĆIN, Investitor Holcim d.o.o. Paraćin, 2011.
 • ELABORAT O REZERVAMA KREČNJAKA KAO SIROVINE ZA CEMENTNU INDUSTRIJU U LEŽIŠTU ČOKOĆE KOD POPOVCA – PARAĆIN, Investitor Holcim d.o.o. Paraćin, 2011.
 • ELABORAT O REZERVAMA LAPORCA KAO SIROVINE ZA CEMENTNU INDUSTRIJU U LEŽIŠTU TREŠNJA KOD POPOVCA – PARAĆIN, SA STANJEM NA DAN 30.09.2011., Investitor Holcim d.o.o. Paraćin, 2011.
 • ELABORAT O REZERVAMA LEŽIŠTA BAKRA VELIKI KRIVELJ, STANJE NA DAN 30.06.2010., Investitor RTB Bor Grupa, Rudnici bakra Bor, 2010.
 • ELABORAT O REZERVAMA KVARCNOG PESKA U LEŽIŠTU DONJA BELA REKA, Investitor RTB Bor Grupa, Rudnici bakra Bor, 2010.

Tehnički Projekti i Izveštaji

 • ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM PRIMENJENIM, DETALJNIM GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA TEHNOGENE MINERALNE SIROVINE NA PROSTORU STAROG FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA BOR (POLJE 1 I POLJE 2), U 2018/21 GODINI, BOR 2021., Fond Odeljenja za geologiju, IRM Bor.
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM PRIMENJENIM, DETALJNIM GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA TEHNOGENE MINERALNE SIROVINE NA PROSTORU STAROG FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA BOR (POLJE 1 I POLJE 2), U DRUGOJ ISTRAŽNOJ GODINI (2019/20), BOR 2020. Fond Odeljenja za geologiju, IRM Bor.
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM PRIMENJENIM, DETALJNIM GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA TEHNOGENE MINERALNE SIROVINE NA PROSTORU STAROG FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA BOR (POLJE 1 I POLJE 2), U PRVOJ ISTRAŽNOJ GODINI (2018/19), BOR 2019. Fond Odeljenja za geologiju, IRM Bor.
 • DOPUNA PROJEKTA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA CU, AU I PRATEĆE RUDNE MINERALIZACIJE PROSTORA BRESTOVAC – METOVNICA (TIMOČKI MAGMATSKI KOMPLEKS) ZA PERIOD 2017-2020. GODINA, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2019.
 • PROJEKAT PRIMENJENIH, DETALJNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA TEHNOGENE MINERALNE SIROVINE NA PROSTORU STAROG FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA BOR (POLJE 1 I POLJE 2), U PERIODU OD 2018.DO 2021. GODINE“BOR 2018.; Fond Odeljenja za geologiju, IRM Bor.
 • ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM PRIMENJENIM DETALJNIM GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA, TEHNOGENE MINERALNE SIROVINE NA PROSTORU STAROG FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA BOR (POLJE 1 I POLJE 2), U  /18. GODINI“, BOR 2018.; Fond Odeljenja za geologiju, IRM Bor.

Ekspertize (Revizije i tehničke kontrole)

 • TEHNIČKA KONTROLA ZA PROJEKAT: PROJEKAT GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA Cu, Au I PRATEĆE RUDNE MINERALIZACIJE U EKSPLOATACIONOM POLJU LEŽIŠTA ČUKARU PEKI, (TIMOČKI MAGMATSKI KOMPLEKS), U 2021. GODINI”, Investitor: Serbia Zijin mining doo Bor, Bor, 2021. godine.
 • TEHNIČKA KONTROLA ZA PROJEKAT: DOPUNA 1 PROJEKTA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA CU, AU I PRATEĆE RUDNE MINERALIZACIJE U EKSPLOATACIONOM POLJU LEŽIŠTA ČUKARU PEKI, (TIMOČKI MAGMATSKI KOMPLEKS), U 2020. GODINI”, Investitor: Serbia Zijin mining doo Bor, Bor, 2020. godine.
 • TEHNIČKA KONTROLA ZA PROJEKAT: „PROJEKAT GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA CU, AU I PRATEĆE MINERALIZACIJE METALA (AG, MO, GE, RE I DR.) PROSTORA JASIKOVO-DURLAN POTOK (TIMOČKI MAGMATSKI KOMPLEKS) ZA PERIOD 2020. – 2022. GODINE, Investitor: Rakita Exploration doo Bor, Bor, 2020. godine.
 • IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM STRUČNOM NADZORU NAD IZVOĐENjEM GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA PO PROJEKTU: Projekat geoloških istraživanja bakra, zlata i prateće rudne mineralizacije prostora Brestovac – Metovnica (Timočki magmatski kompleks) za period 2017-2020. godine, Investitor: Rakita Exploration doo Bor, Bor, 2020. godine.
 • TEHNIČKA KONTROLA ZA PROJEKAT: „PROJEKAT GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA CU, AU I PRATEĆE RUDNE MINERALIZACIJE PROSTORA BRESTOVAC-METOVNICA (TIMOČKI MAGMATSKI KOMPLEKS), ZA PERIOD 2020. – 2022. GODINE” Investitor: Rakita Exploration doo Bor, Bor, 2020. godine.
 • TEHNIČKA KONTROLA ZA PROJEKAT: PROJEKAT GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA CU, AU I PRATEĆE RUDNE MINERALIZACIJE U EKSPLOATACIONOM POLJU LEŽIŠTA ČUKARU PEKI, (TIMOČKI MAGMATSKI KOMPLEKS), U 2020. GODINI”, Investitor: Rakita Exploration doo Bor, Bor, 2020. godine.
 • TEHNIČKA KONTROLA ZA PROJEKAT: IV DOPUNA PROJEKTA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA CU, AU I PRATEĆE RUDNE MINERALIZACIJE PROSTORA BRESTOVAC-METOVNICA (TIMOČKI MAGMATSKI KOMPLEKS), ZA PERIOD 2017. – 2020. GODINE, Investitor: Rakita Exploration doo Bor, Bor, 2020. godine.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada