Odeljenje ekonomike se bavi izradom ekonomskog dela investicionih studija
(studija mogućnosti, predstudija izvodljivosti i studija izvodljivosti) po UNIDO metodologiji
i revizijom ekonomskog dela projekata uradjenih od strane drugih projektantskih kuća.

Ekonomska analiza obuhvata sledeće glavne celine:

  • Sistematizacija ulaznih podataka iz tehničke dokumentacije
  • Unos podataka u licencirani program Comfar III Expert
  • Obrada podataka i formiranje brojnih izveštaja i grafika od kojih su najbitniji sledeći:

1. Struktura troskova i cena koštanja
2. Finansijski tok
3. Ekonomski tok
4. Prelomna tacka rentabilnosti
5. Analiza osetljivosti