Razvoj i održavanje informacionih sistema

Poslovni informacioni sistem RIS predstavlja skup informacionih podsistema i aplikacija i obezbeđuje automatizovano praćenje poslovanja preduzeća i omogućava kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovima i novčanim tokovima preduzeća. RIS automatizuje celokupni poslovni proces – od planiranja, preko izvršenja, do praćenja i integracije svih materijalnih i finansijskih tokova preduzeća i omogućava upravljanje resursima preduzeća.

RIS IRM poslovni informacioni sistem, kao autorsko delo programera Instituta, je unet, evidentiran i deponovan u Zavodu za intelektualnu svojinu 18.05.2020.godine pod rednim brojem 7345.

Poslovni informacioni sistem RIS obuhvata sledeće podsisteme:

 • Šifarski sistem
 • Kadrovska evidencija
 • Nabavka
 • Prodaja
 • Finansijska operativa – platni promet
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstava
 • Alat i sitan inventar
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Plan i analiza
 • Praćenje proizvodnje
 • Bezbednost i zdravlje na radu

Reference :

 • Institut za rudarstvo i metalurgiju BOR
 • Serbia Zijin Copper doo Bor-Grupa doo
 • Serbia Zijin Copper doo Bor – Grupa Topionica i rafinacija bakra BOR
 • Serbia Zijin Copper doo Bor – Grupa Rudnici bakra
 • Serbia Zijin Construction doo Bor
 • ATB FOD BOR
 • JP za stambene usluge „BOR“ BOR
 • JKP Toplana BOR
 • JKP „3 oktobar“ BOR
 • Samački smeštaj DOO
 • Centroistok AD Bor
 • JKP“Vodovod“ Bor

RIS JP/JKP Obračun i naplata komunalnih usluga – objedinjena naplata . RIS JP/JKP je specijalizovan informacioni sistem za obračun i naplatu komunalnih usluga Javnih stambenih i Javnih komunalnih preduzeća . RIS JP/JKP omogućava

 • Evidencija stambenog fonda i stambenih objekata
 • Evidenciju korisnika i komunalnih usluga koje se pružaju korisniku
 • Evidenciju vodomera i potrošnje po njima
 • Evidencija podstanica, kalorimetara i potrošača i preraspodela utrošene toplotne energije po korisnicima i obračun za utrošenu toplotnu energiju
  • Formiranje i naplatu objedinjenih računa za komunalne usluge
  • Formiranje opomena, predloga za izvršenje i sporazuma o reprogramu
 • Evidencija otkupa stanova i revalorizacija otplatnih rata

Reference :

 • JP za stambene usluge „Bor“ Bor
 • JKP Toplana Bor
 • JKP „3 oktobar“ Bor
 • Samački smeštaj DOO Bor
 • JKP“Vodovod“ Bor

RISLAB – informacion sistem za elektronsko generisanje dokumenata i izveštaja laboratorija IRM-a

Centralizovan sistem za potrebe hemijskih laboratorija IRM Bor-a podrazumeva evidentiranje i analizu uzoraka, unos rezultata, formiranje izveštaja, arhiviranje u elektronskom obliku i mesečni pregled obrađenih izveštaja. Pošto se uzorci analiziraju prema određenim standardima, uvedena je i mogućnost evidencije akreditovanih i neakreditovanih standarda. Unos rezultata analiza se vrši iz oblasti: rude, jalovine, šljake, katodnog i anodnog bakra, zlata, srebra, platine, paladijuma, otpadnih materijala, uglja, pijaće i otpadne vode. Navedene oblasti ne predstavljaju ograničenje što znači da je moguć unos rezultata i iz drugih oblasti.

Hardversko i softversko održavanje

 • Hardversko održavanje računara
 • Instalacija sistemskog i aplikativnog softvera
 • Projektovanje i održavanje mrežne infrastrukture

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada