Naša dužnost prema klijentu je da obezbedimo informacije koje su mu neophodne da razume potencijalnu odgovornost prema zdravoj životnoj sredini i da posluje u duhu održivog razvoja i održive životne sredine.

Dugogodišnje iskustvo koje institut poseduje u ovoj oblasti, kao i znanje, tehnički kapacitet, medjunarodno priznate metode i softverski paketi, pružaju klijentu mogućnost preventivnog ili korektivnog delovanja sa ciljem zaštite životne sredine.
Naš tim iskusnih stručnjaka može uspešno da vodi klijente kroz ove procese od početka projekta (faze ideje) do uspešne realizacije (monitoring rada).

Usluge na polju zaštite životne sredine, bezbednost i zaštita na radu i zaštita od požara su:

 • Merenje “nultog stanja” životne sredine,
 • Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu,
 • Priprema plana upravljanja životnom sredinom,
 • Verifikacija projekata, plana i programa za zaštitu životne sredine,
 • Procena stanja životne sredine,
 • Izrada planova za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu,
 • Istraživanje, razvoj i izrada projekata iz oblasti reciklaže, prečišćavanja procesnih, kiselih rudničkih i ostalih vidova otpadnih voda,
 • Izrada planova za monitoring zagađenih otpadnih voda, analiza uticaja zagađenih voda na površinske i podzemne vodotokove,
 • Istraživanje, razvoj i izrada projekata iz oblasti “zero-waste” tehnologija,
 • Izrada planova upravljanja otpadom,
 • Konsalting usluge iz oblasti zaštite životne sredine,
 • Usluge podizanja svesti iz oblasti zaštite životne sredine, edukacija i treninzi,
 • Konsalting usluge, izrada procedura i uputstva za primjenu standarda ISO 14001,
 • Izrada projekata zaštite od požara,
 • Izrada projekata bezbednosti i zaštite na radu,
 • Izrada projekata rekultivacije površinskih kopova, kopovskih odlagališta, flotacijskih jalovišta , komunalnih deponija i pepelišta,
 • Revizija tehničke dokumentacije.

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada