Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor je naučnoistraživačka organizacija čiju pretežnu delatnost čine:

  1. Primenjena i razvojna istraživanja usmerena ka zadovoljavanju potreba neposrednih korisnika; i
  2. Osnovna istraživanja kao osnova za primenjena i razvojna istraživanja.

Institut obavlja poslove izrade naučnoistraživačkih projekata u oblastima geologije, rudarstva, metalurgije, tehnologije i ekologije; posebnih programa i projekata interdisciplinarnog karaktera koji obezbeđuju tehnološki razvoj i razvoj naučnoistraživačke infrastrukture od interesa Republike Srbije, regiona i lokalne samouprave; istraživanja u oblasti eksploatacije ležišta i pripreme metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina; istraživanja u oblasti novih materijala, tehnologija, uređaja, opreme, zaštite životne sredine i reciklaže materijala.

Institut u okviru svojih primenjenih i razvojnih istraživanja sarađuje i učestvuje u ostvarivanju zajedničkih naučnoistraživačkih programa i projekata kroz obrazovanje zajedničkih istraživačkih timova na određenim projektnim zadacima u zemlji i inostranstvu.

Institut sarađuje u zajedničkom učešću u realizaciji međunarodnih programa i projekata, projekata sa privredom, kao i u zajedničkom korišćenju naučnoistraživačke, labaratorijske i druge infrastrukturne opreme.