O nama

Institut je naučnoistraživačka organizacija čiju pretežnu delatnost čine:
Primenjena i razvojna istraživanja usmerena ka zadovoljavanju potreba neposrednih korisnika, i
Osnovna istraživanja kao osnova za primenjena i razvojna istraživanja.

Institut danas

Institut u okviru svoje delatnosti obavlja poslove izrade naučno-istraživačkih projekata u oblastima geologije, rudarstva, metalurgije, i tehnologije; posebnih programa i projekata interdisciplinarnog karaktera koji obezbeđuju tehnološki razvoj i razvoj naučno-istraživačke infrastrukture od interesa Republike Srbije, regiona i lokalne samouprave; istraživanja u oblasti eksploatacije ležišta i pripreme metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina; istraživanja u oblasti novih materijala, tehnologija, uređaja, opreme, zaštite životne sredine i reciklaže materijala.

U vršenju svoje delatnosti Institut obavlja i izradu ekspertiza i studija, predinvesticionih i investicionih studija i projekata, investicionih programa, investiciono-tehničke dokumentacije, elaborata i druge investicione dokumentacije u izvođenju investicionih radova u zemlji i inostranstvu, u oblasti geologije, rudarstva, metalurgije, tehnologije, od interesa za Republiku, region i lokalnu samoupravu (inovacioni projekti, biznis planovi koje realizuju mala i srednja preduzeća, i sl.), kao i u okviru poslova iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije (reciklaže otpadnih i drugih materijala).

irm-bor-zdrada-slide

Institut vrši poslove laboratorijskih ispitivanja, arbitražu i verifikaciju za potrebe javnih službi, privrednih društava, i drugih institucija i organizacija, kao i poslove specijalne proizvodnje, poslove uvođenja sistema kvaliteta, implementacije industrijske informatike i informacionih sistema, naučno-informativne i bibliotečko-informativne dokumentacije.

Institut obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz okvira svoje delatnosti, u skladu sa Zakonom.

IRM je opremljen najmodernijom opremom za proizvodnju i karakterizaciju iz navedenih oblasti link za opremu i akreditovane laboratorije i angažuje oko 180 stalno zaposlenih link za istraživače.

Aktivnosti instituta se odvijaju u okviru osam organizacionih celina: Kabinet direktora, Strateški projekti, Odeljenje za pravno-ekonomske poslove, Integrisani sistemi menadžmenta, Centar za projektovanje metaličnih mineralnih sirovina, Centar MEGA, Centar za razvojne tehnologije u metalurgiji, Centar za laboratorije, Centar za nauku, Centar za elektronsku poslovnu informatiku.

Organizaciona sema IRM (S)

Vizija

Osnovna vizija Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor predstavlja dugoročan pogled na svet rada, svet tehnologija, svet razvoja, svet položaja čoveka u i izvan procesa rada, svet kulturnih stvaranja, svet ravnopravnog i dostojanstvenog učešća na svetskim prostorima.
Određenja vizije budućeg društva istovremeno određuju ponašanja učesnika u procesima rada u IRM -u, sa civilizacijskog, kulturnog, tehnološkog i tipičnog-pojedinačnog stanovišta.
Istraživačka delatnost predstavlja, na osnovama tehnoloških predviđanja 2000-2025 godine, osnovu razvoja programa IRM -a.
IRM, kao deo naučno-istraživačkog sistema zemlje, čini osnovni napor za pristizanje razvijenih zemalja i ravnopravnost u saradnji.
Budući IRM u području istraživačke delatnosti, inženjeringa, konsaltinga, usluga iz oblasti geologije, rudarstva, metalurgije, hemijske tehnologije, mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, arhitekture, informatike, sistema menadžmenta i pratećih naučnih disciplina u oblasti obojenih metala i nemetala razvija sve strateške i operativne programe razvoja sa osnovnim ciljem ubrzanog i ravnopravnog učešća u međunarodnoj zajednici na osnovama raspoloživih resursa i stvorenih kapaciteta.

Misija

Potreba izrade istraživačkih i izvedbenih projekata, programa, usluga, konsaltinga u oblasti obojenih metala (prvenstveno bakra i pratećih metala) i nemetala je osnovna svrha postojanja i razvoja Instituta.
Osnovna strategija dejstva u smislu izbora programa rada i određenja u održavanju konkurentne sposobnosti u vremenu i datim uslovima okoline je ostvarenje visokog kvaliteta proizvoda/usluga u skladu sa međunarodnim standardima, utvrđivanje strategije razvoja i stalnog usavršavanja programa i postupaka rada u funkciji zahteva potrošača.
Standardna ponašanja predstavljaju realna određenja koja omogućuju i obezbeđuju kvalitetno donošenje odluka za svaki operativni period: nedelju, mesec, godinu, srednjoročje, dugoročije.
Pokretačke poluge predstavljaju sistem vrednosti – suštinska određenja, moralne principe i racionalne postupke koji održavaju kulturu i daju značenja standardima ponašanja u smislu visokog kvaliteta rada, profesionalni odnos, poverenje, optimizam, istrajnost, privrženost, odgovornost, sposobnost učenja i predviđanja.

Informacije