Upravni odbor

Predsednik:

Prof. dr Rade J. Jelenković, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Članovi:

Prof. dr Dragan Milovanović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Nedeljko Magdalinović, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu
Vera Vasić, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
Dr Ana Kostov, naučni savetnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
Dr Biserka Trumić, naučni savetnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
Dr Dragan Milanović, naučni savetnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada