Usluge Odelenja za mašinstvo, elektrotehniku, građevinu, hidrograđevinu i arhitekturu (Odelenje MEGA)

  • Izrada projektne dokumentacije iz oblasti rudarstva na teritoriji Republike Srbije (prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima) kao i na teritoriji susednih država Republika Srpska, republika Crna Gora, Federacija BiH (prema domicilnim rudarskim zakonima). Izrada koncepcijskih rešenja, idejnih projekata, tehničkih projekata.
  • Izrada projektne dokumentacije za dobijanje uslova gradnje objekata, za dobijanje dozvole za izgradnju i projektne dokumentacije za izvođenje radova za objekte prema Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije, kako za objekte za čiju izgradnju dozvolu izdaje nadležno ministarstvo (posedovanje „velikih” licenci PO10G1, PO40M3, PO40E4, PO42T1, PO41T1, PO73M2, P100M1, P100T1, 102M1, P102T1). Tehničku dokumentaciju izrađuju inženjeri sa licencama (građevinski inženjeri 310, elektroinženjeri 350, hidrograsđevinski inženjeri 314, mašinski inženjeri 330, 332, 333).
  • Izrada Glavnih projekata zaštite od požara (licencirano lice za izradu ove vrste dokumentacije iz oblasti zaštite od požara)
  • Usluge iz oblasti ispitivanja čeličnih užadi magnetnofluksnom metodom (akreditovana laboratarija prema pravilima Akreditacionog tela Srbije-ATS-a). Metoda podrazumeva ispitivanja bez razaranja čeličnih užadi na izvoznim postrojenjima u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina i uglja kao i na žičaramai ski liftovima na skijalištima.
  • Usluge ispitivanja električnih instalacija i uređaja (akreditovana laboratarija prema pravilima Akreditacionog tela Srbije-ATS-a). Važeći obim akreditacije sadrži: Ispitivanje otpornosti električne izolacije, merenje impedanse petlje kvara, ispitivanje delovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje, ispitivanje otpornosti uzemljivača.

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada