Osnovni cilj svake proizvodne Kompanije je da tehnološke faze i aktivnosti procesa budu održive i optimizovane za postizanje najboljih ekonomskih rezultata uz poštovanje savremenih ekoloških kriterijuma. Planiranje i rešenja za takve proizvodne procese zahtevaju detaljno poznavanje i iskustvo svake pojedinačne faze kako bi se došlo do željenih ekonomskih rezultata. U okviru multidisciplinarnih projekata izuzetno je važan izbalansirani pristup kako se ne bi desilo da pojedinačni detalji odvedu rešenja na pogrešnu stranu ili da preširoko posmatranje problema prouzrokuje previde koji bi mogli dovesti do neprijatnih iznenađenja. Iskustvo, praktičan pristup i oprema IRM Bor uvaženim Klijentima pruža mogućnost razmatranja različitih i ostvarivih opcija i rešenja zajedno sa razumevanjem povezanih proizvodnih rizika.

Ako planirate novi rudnik ili investicije, sada imate priliku da angažujete tim specijalista iz jedne kompanije za potpuno integrisane studije izvodljivosti, tehničku dokumentaciju, konsalting, ekonomske evaluacije i procene rizika. Imamo vođe projekata koji su specijalizovani za koordinaciju i integraciju uže stručnih oblasti kako bi se osiguralo potpuno razumevanje tehničkih pitanja u odgovarajućem kontekstu poslovanja.

Usluge Inžinjeringa obuhvataju:

  • Izradu Fizibiliti studija
  • Konsalting
  • Nezavisna procena stanja rudarskih objekata
  • Upravljanje rizicima u rudarstvu i tehnološkim procesima
  • Upravljanje i planiranje rudarskih aktivnosti i tehnoloških procesa
  • Izrada kompletnih projekata i postrojenja po „turn-key“ principu
  • Polje rada: ugljevi, metalične i nemetalične mineralne sirovine

Oblast inženjerstva

Geologija

Odeljenje za geologiju je formirano i registrovano za obavljanje projektantskih poslova, izvršavanje svih vrsta primenjenih i fundamentalnih istraživanjima iz oblasti geologije…

Vidi više

Rudarstvo

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor pruža sledeće usluge iz oblasti rudarstva: studijsko istraživanje i projektovanje tehničko-tehnoloških procesa, izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada projektno-tehničke dokumentacije svih projektnih nivoa u eksploataciji čvrstih mineralnih sirovina…

Vidi više

Priprema mineralnih sirovina

Tim iskusnih stručnjaka se bavi svim vrstama poslova iz oblasti pripreme metaličnih, nemetaličnih, energetskih i tehnogenih mineralnih sirovina, kao i poslovima na polju upravljanja otpadom i reciklažnim tehnologijama…

Vidi više

Jalovišta i odlagališta

Jalovišta i odlagališta se nalaze na kraju tehnološkog procesa prerade i valorizacije korisnih minerala iz rude i njihova osnovna funkcija je  trajno zbrinjavanje i deponovanje jalovine i vode.

Vidi više

MEGA (Mašinstvo, Elektrika, Građevina i Arhitektura)

Usluge odelenja MEGA: Izrada projektne dokumentacije iz oblasti rudarstva, izrada projektne dokumentacije za dobijanje uslova gradnje objekata, izrada Glavnih projekata zaštite od požara, usluge iz oblasti ispitivanja čeličnih užadi magnetnofluksnom metodom, usluge ispitivanja električnih instalacija i uređaja…

Vidi više

Metalurgija i Tehnologija

Odeljenje metalurgija i tehnologija raspolaže visoko obrazovanim stručnih kadrom iz oblasti metalurgije i neorganskih tehnologija. Stručnost u saradnji sa dugogodišnjim iskustvom potvrdjenim kroz veliki broj realizovanih istraživačko-razvojnih i projektantskih poslova u zemlji i inostranstvu garantuje siguran uspeh u pružanju sledećih usluga:

Vidi više

Zaštita životne sredine, Bezbednost i zaštita na radu i zaštita od požara

Naša dužnost prema klijentu je da obezbedimo informacije koje su mu neophodne da razume potencijalnu odgovornost prema zdravoj životnoj sredini i da posluje u duhu održivog razvoja i održive životne sredine.

Vidi više

Ekonomika

Odeljenje ekonomike se bavi izradom ekonomskog dela investicionih studija
(studija mogućnosti, predstudija izvodljivosti i studija izvodljivosti) po UNIDO metodologiji

Vidi više