Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor pruža sledeće usluge iz oblasti rudarstva:

 • Studijsko istraživanje (razvojno i inovaciono) i projektovanje tehničko-tehnoloških procesa na radu u površinskoj i podzemnoj eksploataciji čvrstih mineralnih sirovina –
  ugljeva, metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina;
  Izrada studija, projekata, analiza, ekspertiza, programa i elaborata za ležišta čvrstih mineralnih sirovina;
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije:
  – Glavni rudarski projekti eksploatacije ležišta čvrstih mineralnih sirovina
  – Dopunski rudarski projekti eksploatacije ležišta čvrstih mineralnih sirovina
  -Uprošćeni rudarski projekti eksploatacije ležišta čvrstih mineralnih sirovina
  -Glavni rudarski projekti za trajnu obustavu radova
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije svih projektnih nivoa u eksploataciji čvrstih mineralnih sirovina, obuhvata sve faze tehnološkog procesa:
  – Otvaranje i razrada,
  – Izbor tehnologije otkopavanja, sa svim tehnološkim fazama: bušenja, miniranja, utovara, transporta, pripreme mineralne sirovine i odlaganja,
  – Odvodnjavanje,
  – Snabdevanje pogonskom enrgijom i vodom,
  – Komunikacione veze i alarmna signalizacija,
  – Mere bezbednosti i zdravlja na radu,
  – Uspostavljanje i organizacija eksploatacionog procesa,
  – Tehno-ekonomska ocena opravdanosti izgradnje.
 • Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije
 • Tehnički prijem rudarskih objekata
 • Projektantski nadzor
 • Monitoring poslovi eksploatacije ležišta
 • Kontrola izvođenja radova
 • Inženjering i konsalting usluge u eksploataciji čvrstih mineralnih sirovina
 • Usavršavanje savremenih sistema, metoda i sredstava rada
 • Monitoring gasnih parametara podzemnih objekata
 • Kontrola neistraženih i nebezbednih podzemnih objekata
 • Izrada studija uticaja na životnu sredinu
 • Monitoring uticaja eksploatacije na životnu sredinu

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada