•  Usluge iz oblasti ispitivanja čeličnih užadi magnetnofluksnom metodom (akreditovana laboratarija prema pravilima Akreditacionog tela Srbije-ATS-a). Metoda podrazumeva ispitivanja bez razaranja čeličnih užadi na izvoznim postrojenjima u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina i uglja kao i na žičaramai ski liftovima na skijalištima.
  • Usluge ispitivanja električnih instalacija i uređaja (akreditovana laboratarija prema pravilima Akreditacionog tela Srbije-ATS-a). Važeći obim akreditacije sadrži: Ispitivanje otpornosti električne izolacije, merenje impedanse petlje kvara, ispitivanje delovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje, ispitivanje otpornosti uzemljivača.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada