Standardi

Politika IMS-a

Politika IMS-a

Politika IMS (integrisanih sistema menadžmenta:Q(L)MS, EMS i OMS) je sastavni deo naše poslovne politike i zasnovana je na doslednom poštovanju pravilnika, zakona i standarda: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 17025.

Pogledaj politiku IMS

Pored projektovanja i uspostavljanja Integrisanih sistema menadžmenta u našem IRM-u pružamo kompletne konsalting usluge i drugima jer imamo ogromno iskustvo i pozitivnu reputaciju kod više firmi koje su se uspešno sertifikovale.

Sertifikati

Akreditacije instituta

Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnološkog Razvoja

Akreditacija za NIO Br. 660-01-00152/2016-14 od 15.12.2016.

Ministarstvo Poljoprivrede i Zaštite Životne Sredine

Ovlašćenja po Rešenjima za:

Licence

P010G1 projekti građevinskih konstrukcija za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje
P010G3 hidrotehničkih projekata za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje
P040G1 projekti graljevinskih konstrukcija objekata bazne i preraljivačke hemijsks industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za  preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina  koji se grade van eksploatacionih  polja definisanih  zakonom
P040M3 projekata transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za objekte bazne i preradjivačke hemijske industrije, objekte crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o utvrdivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu
P040E4 projekata upravljanja elektromotornim pogonima­ automatika, merenja i regulacija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, objekte crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja  i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja  na životnu  sredinu
P041T1 projekata tehioloških procesa za  objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije
P042T1 projekata tehnoloških procesa za objekte crne i obojene metalurgije
P046T1 projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu  nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena
P046T1 projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane snage 1O MW i više
P100M1 projekata termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim , fizičko-hemijskum, hemijskum postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada
P100T1 projekata tehnoloških proceca za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada
P102M1  projekata termotehničkih,  termoenergetskih,  procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskum  postupcima, kapaciteta više od 70t dnevno
P102T1 projekata tehnoloških procesa za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70t dnevno

Softverske licence