Prevod naučne i stručne literature i tekstova. Prevod naučnih i stručnih tekstova sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik iz literature, biltena, časopisa, uputstava, i sl. Prevod pravno-administrativnih tekstova. Prevod stručnih i naučnih radova za savetovanja, kongrese, časopise. Prevod poslovne dokumentacije, proizvoda, ugovora, pregovora, finansijskih aranžmana, prevođenje na poslovnim skupovima. Simultano prevođenje.