Osnovno opredeljenje Radionice za Industrijsku informatiku je razvoj sopstvenih sistema i usvajanje efikasnih rešenja renomiranih proizvođača. Sve to u cilju primene nadzorno-kontrolnih sistema u automatizaciji tehnoloških procesa i monitoringa pojava u realnom vremenu..
Usluge Radionice za Industrijsku informatiku

1. Inženjering u računarstvu

 • Projektovanje nadzorno-kontrolnih sistema
 • Sinteza sistema za kontrolu tehnoloških procesa
 • Primena gotovih i razvoj sopstvenih rešenja
 • Povezivanje procesnih i klasičnih informacionih sistema
 • Razvoj i primena softverskih rešenja

2. Razvoj i primena sistema za rad u realnom vremenu

 • Uređaji za merenje (uzorkovanje) parametara procesa
 • Uređaji za akviziciju i logičku kontrolu podataka
 • Podsistemi za pripremu i prenos podataka merenja
 • Sistemi za obradu, čuvanje i prezentaciju rezultata

3. Nadzor i kontrola tehnoloških procesa i pojava

 • Monitorski i nadzorno-upravljačko sistemi
 • Termovizijski pregled objekata i opreme, kao i izrada termovizijskih izvestaja
 • Procesi sa skoncentrisanim parametrima
 • Distribuirani sistemi i mreže
 • Veze sa drugim sistemima

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada