Sektor za Eksperimentalna ispitivanja plemenitih metala čine tri organizacione celine:

  • Odeljenje za piro i elektro metalurgiju
  • Rafinacija plemenitih metala
  • Prerada platinskih metala

Glavna delatnost sektora su istraživanja iz oblasti dobijanja plemenitih metala iz primarnih i sekundarnih sirovina i njihove prerade do specijalnih legura i proizvoda. Primenjuju se složene tehnologije koje se sastoje od većeg broja tehnoloških faza i operacija i predstavljaju kombinaciju piro, elektro i hidrometalurških postupaka. Izbor tehnologije je uslovljen hemijskim sastavom polazne sirovine.

Piro-elektro metalurgija

Osnovna delatnost odeljenja je prerada sekundarnih sirovina sa niskim sadržajem plemenitih metala (otpadni vatrostalni materijal, elektronski otpad, katalizatori za automobilsku industriju i dr.)…

Vidi više

Rafinacija plemenitih metala

Glavna delatnost odeljenja je izdvajanje i rafinacija plemenitih metala do komercijalnog kvaliteta primenom hemijskih postupaka…

Vidi više

Izrada platinskih mrežica i posuđa

Odeljenje se bavi istraživanjima i proizvodnjom specijalnih proizvoda i legura na bazi platine i ostalih plemenitih metala…

Vidi više