Osnovna delatnost odeljenja je prerada sekundarnih sirovina sa niskim sadržajem plemenitih metala (otpadni vatrostalni materijal, elektronski otpad, katalizatori za automobilsku industriju i dr.)  u cilju koncentrisanja plemenitih metala. Kombinacijom piro i elektrometalurških postupaka  prisutni plemeniti metali se izdvajaju u anodni mulj iz koga se nakon  hemijskog tretmana dobijaju plemeniti metali komercijalnog kvaliteta..