U Institutu se obavlja naučnoistraživački i razvojni rad po utvrđenom programu i na osnovu zaključenih ugovora o projektima kojima se realizuju neposredni naučnoistraživački zadaci istraživača Instituta.

Razvijamo i pratimo veliki broj naučnih i razvojnih disciplina, kako bi doprineli razvoju velikog broja privrednih i industrijskih grana:

  • u naučnoistraživačkom radu, polazeći od geologije, rudarstva, metalurgije, hemije, hemijske tehnologije, ekologije, mašinstva, elektrotehnike, elektronike, građevinarstva, informatike, industrijske informatike, informacionih tehnologija; u projektovanju, inženjeringu i konsaltingu;
  • u kontroli kvaliteta i kvantiteta robe i proizvoda;
  • u ispitivanju materijala;
  • u osvajanju novih materijala, proizvoda, tehnologija i slično.

Naučnoistraživački rad u Institutu obavljaju istraživači u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Rukovodioci projekata neposredno rukovode projektima u skladu sa zaključenim ugovorima o realizaciji i finansiranju projekata.

Rukovodioci projekata odgovorni su za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje radnih zadataka istraživačkih timova i pojedinaca, učesnika na projektu, kao i za naučno i stručno usavršavanje istraživača.

Rezultati naučnoistraživačkog rada Instituta, ukoliko ne predstavljaju naučno-poslovnu tajnu, dostupni su javnosti i objavljuju se u naučnim i stručnim publikacijama, kao i na web sajtu Instituta.