Laboratorija za geomehaniku je formirana 1999. godine i do sada je na njenim uređajima ispitano na hiljade uzoraka kako za klijente iz zemlje, tako i iz inostranstva. Među njima su i preduzeća, kao što su:

 • Rudarski basen Kolubara,
 • TE-KO Kostolac,
 • CRH Serbia, Popovac,
 • Rudnik uglja Pljevlja,
 • RiTE Gacko,
 • RiTE Ugljevik,
 • GEOTRON – Drilling Company, Holandija,
 • SHANDONG HI-SPEED GROUP CORPORATION LTD, PR of China i td.
Berovo-kartiranje busotine

Berovo-kartiranje bušotine

Ova laboratorija raspolaže najsavremenijom laboratorijskom opremom za geomehanička ispitivanja na prostorima bivše Jugoslavije i šire.

Sva oprema je atestirana i nabavljena je od najpoznatijih Evropskih proizvođača, CONTROLS – Italija i ELE – Engleska. Laboratorija za geomehaniku smeštena je u Institutu za rudarstvo i metalurgiju i zauzima oko 250 m2 prostora. Podeljena je na dva dela:

 • Laboratorija za mehaniku tla,
 • Laboratorija za mehaniku stena i „in-situ“ terenski rad.

LABORATORIJA ZA MEHANIKU TLA

Ovaj deo Laboratorije poseduje opremu za ispitivanje tla:

 • Hidrostatičku vagu,
 • Uređaj za direktno i zaostalo smicanje,
 • Edometar sa prednjim opterećenjem,
 • Kazagrandeovu treskalicu za ispitivanje Aterbergovih granica konzistencije,
 • Uređaj za triaksijalno ispitivanje tla,
 • Proktorov sabijač,
 • Uređaj za ispitivanje nosivosti tla – CBR tester
Gacko snimanje terena

Snimanje terena – Gacko

LABORATORIJA ZA MEHANIKU STENA

Laboratorija za mehaniku stena je opremljena sledećom opremom:

 • Hidraulične prese,
 • Triaksijalnim ćelijama,
 • Alatima za ispitivanje smicanja pod uglom,
 • Uređaj za smicanje po diskontinuitetu,
 • Uređaj za point load test,
 • Uređaj za habanje brušenjem po Bemeu,
 • Uređaj za ispitivanje agregata na habanje Los Angeles.

Pored nabrojanih uređaja za ispitivanja u laboratorijskim uslovima, treba napomenuti da je laboratorija takođe opremljena i uređajima za terensko ispitivanje.