Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor je za više od pola veka postojanja i rada uspešno spojio kvalitet i pouzdanost u naučnoistraživačkom radu, projektovanju, inženjeringu i konsaltingu, eksperimentalnoj i specijalnoj proizvodnji, ispitivanju materijala, opreme, uređaja industrijskih postrojenja, istraživačko razvojnih i drugih usluga, kontrole kvaliteta proizvoda, materijala i procesa proizvodnje, kontrole kvaliteta životne i radne sredine, prisutnosti na domaćem i inostranom tržištu, u oblastima: metalurgije, rudarstva, geologije, hemijske kontrole, informatike, industrijske informatike, inženjeringa, mašinstva, elektrotehnike, elektronike, građevinstva i izdavaštva.

Institut je u toku svoga dosadašnjeg bogatog rada stekao pozitivne reference za izvođenje investicionih radova u oblasti rudarstva i metalurije bakra i plemenitih metala, nemetala i ugljeva u sledećim zemljama u inostranstvu: Indija, Burma, Iran, Sijera Leone, Jermenija, Turska, Zambija, Pakistan, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Najznačajniji objekti koje je Institut izgradio u inostranstvu su: Elektroliza bakra „KETRY“, Indija; Topionica bakra „KETRY“, Indija; Rudnik, flotacija i topionica zlata „KYAUKPAHTOE“, Burma; Rudnik dijamanata „KOIDU“, Siera Leone, Afrika; Postojenja za preradu anodnog mulja, „JEREVAN“, Jermenija; Postojenja za preradu anodnog mulja, „SARKUYSAN“, Turska; Rudnik i flotacija bakra „BUČIM“ Radoviš, Makedonija; Rudnik, flotacija, topionica, elektroliza bakra „SAR CHESMEN“, Iran; Rudnik i flotacija bakra „MONYWA“, Burma; Rudnik, flotacija i topionica bakra „SAIDAK“, Pakistan; Prerada anodnog mulja, Zambija; Rudnik i topionica feronikla „FENI“, Kavadarci, Makedonija; Izgradnja topionice i rafinacije bakra za mesingani skrap, Irak.

Najnovije reference

 • RESEARCH ON THE INTEGRATION SYSTEM OF SPATIAL ENVIRONMENT ANALYSES AND ADVANCED METAL RECOVERY TO ENSURE SUSTAINABLE RESOURCE DEVOLPMENT. SATREPS-JAPAN. Klijent: JICA¸ Japan 2015-2020.
 • „UE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION. HORIZON 2020 CALL: H2020-SC5-11E-2015 TOPICS SC5-11E-2015. PROJEKAT: „INTMET-INTEGRISANI INOVATIVNI METALURŠKI SISTEM ZA EFIKASNI TRETMAN POLIMETALIČNIH, KOMPLEKSNIH I NISKOSADRŽAJNIH RUDA I KONCENTRATA.“ , Evropska Unija, Period trajanja: 01.02.2016.-01.02.2019.
 • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZMIJEŠTANJA DTO SISTEMA NA UNUTRAŠNJE ODLAGALIŠTE P.K. POTRLICA. Klijent: RU A.D. Pljevlja, Crna Gora, 2016.
 • GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT POVRŠINSKOG KOPA GACKO – CENTRALNOG POLJA ZA KAPACITET 2,3×106 t/god. ROVNOG UGLJA. Klijent: ZP RiTE Gacko, Republika Srpska, 2016.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT EKSPLOATACIJE UGLJA NA PK ’’POTRLICA’’ – PLJEVLJA ZA PERIOD 2015.-2019. god. Klijent: RU A.D. Pljevlja, Crna Gora, 2015.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT PROŠIRENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA VELIKI KRIVELJ NA NULTO POLJE. Klijent: RTB BOR GRUPA –RBB D.O.O. BOR, Srbija 2015.
 • STRATEGIJA RUDARSKO TEHNOLOŠKOG OTVARANJA, RAZRADE, OPTIMIZACIJE I ODRŽAVANJA KONTINUITETA PROIZVODNJE UGLJA SA UVOĐENJEM POSTUPKA OBOGAĆENJA UGLJA SUVOM GRAVITACIONOM SEPARACIJOM NA PK GACKO.
  Klijent: ZP „Rudnik i TE Gacko“ a.d. Gacko, Republika Srpska, 2015.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT TRANSPORTA I ODLAGANJA – DEPONOVANJA ŠLJAKE, PEPELA I GIPSA TE UGLJEVIK NA PK BOGUTOVO SELO – UGLJEVIK, Klijent Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“, Zavisno Preduzeće „RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK, Republika Srpska, 2015.
  GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT OTKOPAVANJA NA PK KREČNJAKA „ČOKOĆE“. Klijent: HOLCIM (Srbija) d.o.o., Srbija, 2014 god.
  PROMOTING NEW ECOLOGIC FILLER ALLOYS FOR SOLDERING, BASED ON THE NON-FERROUS OF THE ROMANIAN-SERBIAN CROSS-BORDER AREA – (ECOSOLDER). Program IPA prekogranične saradnje Srbija – Rumunija 2013-2014.
 • CREATION OF A DATABASE OF POLLUTANTS FROM INDUSTRIAL WASTE IN A TRANSBOUNDARY ASPECT AND A LOGICAL FRAMEWORK FOR PROBLEM SOLVING. Program IPA prekogranične saradnje Srbija – Bugarska 2011-2013.
 • GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA KVARCNOG PESKA „BOŠNJANE“. Klijent: HOLCIM (Srbija) d.o.o., Srbija, 2012.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE FLOTACIJE VELIKI KRIVELJ U CILJU POVEĆANJA KAPACITETA OD 8,0 x 106 NA 10,6 x 106 TONA VLAŽNE RUDE GODIŠNJE. Klijent: RTB Bor – Grupa, RBB, Srbija, 2012.
 • PRE FIZIBILITI STUDIJA PONOVNOG OTVARANJA RUDNIKA BAKRA Konyrat – Kazakhmys,KAZAHSTAN 2011. god
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT TRANSPORTNOG SISTEMA ZA POVEZIVANJE PRIMARNE DROBILICE IZ SISTEMA ZA OTKRIVKU SA ODLAGAČEM ZA PRIMARNO IZDROBLJENU RUDU NA P.K.VELIKI KRIVELJ. Klijent: RTB Bor – Grupa, RBB, Srbija, 2010.
 • GEOLOŠKA POTENCIJALNOST LEŽIŠTA Cu-U-Co RUDNIK CHIPUPUSHI, ZAMBIA, 2009. God
 • FIZIBILITI STUDIJA PONOVNOG OTVARANJA RUDNIKA Cu-Co, Rudnik KILEMBE, UGANDA, 2008. god.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada