Odeljenje za preradu mineralnih sirovina (PMS) je oformljeno 1956 godine, kao jedan od začetnika Instituta. Ima dugu tradiciju uspešne saradnje sa domaćim i inostranim klijentima. Tim iskusnih stručnjaka se bavi svim vrstama poslova iz oblasti prerade metaličnih, nemetaličnih, energetskih i tehnogenih mineralnih sirovina, kao i poslovima na polju upravljanja otpadom i reciklažnim tehnologijama.

Opredeljenje odeljenja za preradu mineralnih sirovina je pre svega kvalitet i ekspeditivnost u pružanju stručnih i konsultantskih usluga iz predmetne oblasti. Naša prednost je u tome što posedujemo kompetentne kadrove i opremljene laboratorije, čime je omogućeno ostvarenje našeg glavnog cilja, a to je zadovoljstvo korisnika.

Odeljenje za preradu mineralnih sirovina (PMS) pruža sledeće usluge:

 • Osnovna i primenjena istraživanja u oblasti prerade mineralnih sirovina
 • Karakterizacija svih tipova mineralnih sirovina
 • Tehnološka ispitivanja na laboratorijskom, poluindustrijskom i industrijskom nivou
 • Projektovanje tehnologija u oblasti prerade mineralnih sirovina
 • Projektovanje postrojenja za preradu mineralnih sirovina sa izradom celokupne investiciono-tehničke dokumentacije
 • Revizija projektne dokumentacije
 • Uhodavanje postrojenja za preradu mineralnih sirovina
 • Analiza i optimizacija rada postojećih postrojenja
 • Upravljanje otpadom
 • Poslovi u oblasti reciklažnih tehnologija
 • Izrada studija uticaja na životnu sredinu
 • Vršenje tehničkog pregleda objekata PMS

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada