Naučno veće

Predsednik:

  • Dr Ana Kostov, naučni savetnik

Zamenik:

  •  Dr Dragan Milanović, naučni savetnik

Članovi:

  • Dr Mile Bugarin, naučni savetnik
  • Dr Biserka Trumić, naučni savetnik
  • Dr Vesna Krstić, viši naučni saradnik
  • Dr Silvana Dimitrijević, viši naučni saradnik
  • Dr Dragana Božić, viši naučni saradnik