Zaposleni

Trenutno je u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor zaposleno: 25 doktora nauka, 7 magistara, 29 mastera i 49 sa visokom stručnom spremom.
.