Zaposleni

Trenutno je u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor zaposleno: 28 doktora nauka, 7 magistara, 37 mastera i 49 sa visokom stručnom spremom.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada