Izdavaštvo

Mining and Metallurgy Engineering Bor

Mining and Metallurgy Engineering Bor br.1-2 2018.

U najnovijem dvobroju časopisa naćićete tekstove vezane za hibridni pristup modeliranja procesa flotacije, geološka istraživanja i laboratorijska ispitivanja, stabilnost deponije pepela i šlajke  ‚‚ Maljevac“, metodološki postupak za izbor tipa i izgradnja samo-propelovane hidraulične podrške za ugljenje uglja na primeru depozita uglja „Poljana“ i dr.

Časopis je na engleskom jeziku.

Časopis Bakar

Časopis Bakar je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada ne samo iz oblasti dobijanja i prerade bakra, već i iz oblasti obojene i crne metalurgije, tehnologije, nanotehnologije, hemije, pripreme mineralnih sirovina, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, primenjene informatike i povezanih srodnih oblasti. Izlazi dva puta godišnje još od 1968. godine. Od 2010. godine časopis Bakar je svrstan u kategoriju M52.

Bakar br.1 2018.

U novom broju časopisa Bakar: Ispitivanje promene tvrdoće trojne legure Au-Ag-Cu sa temperaturom i vremenom, Uticaj energenata na emisiju ugljen-dioksida i klimatske promene, Jedan od načina merenja procesnih veličina, Analiza poslovnih rizika u rudarskim kompanijama, Uporedna analiza cena bakra i zlata u period od 2012. do 2017. godine.

Časopis Rudarski radovi

Rudarski radovi je časopis baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti rudarstva, podzemne i površinske eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, geologije, minerologije, petrologije, geomehanike i povezanih srodnih oblasti.

Rudarski radovi br.1 2013

Rudarski radovi je časopis baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti rudarstva, podzemne i površinske eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, geologije, minerologije, petrologije, geomehanike i povezanih srodnih oblasti.

Od 2012. godine časopis Rudarski radovi je svrstan u kategoriju M24.

Časopis Inovacije i razvoj

Časopis Inovacije i Razvoj je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih i srodnih oblasti.

Inovacije i razvoj br.2 2013.

Časopis Inovacije i Razvoj je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih i srodnih oblasti.

Časopis Inovacije Razvoj je svrstan u kategoriju M53.

Monografije

Institut u okviru svoje izdavačke delatnosti pored navedenih časopisa izdaje i monografije.

Biblioteka

Osnivanjem Instituta za bakar Bor 1962. godine, formirana je i biblioteka Instituta