• Ugalj, ugljeni briketi, ugljene prašine, koks
  • Biomase (pelet, briket)
  • Čvrsti obnovljivi otpad (SFR-solid fuel residue)
  • Ćumur

Analize koje se vrše su:

  • Kompletna tehnička analiza uglja: gruba, ukupna i analitička vlaga; sadržaj pepela; sagorljive materije; isparljive materije; koksni ostatak; C-fix; S-ukupni, vezani, sagorljivi; gornja toplotna moć; donja toplotna moć, tačka paljenja uglja, hloridi i fluoridi u uglju
  • Elementarna analiza uglja: C, H, N, S, O
  • Silikatna analiza pepela: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, TiO2, SO3, MnO, tačka topivosti pepela
    Makro i mikro elementi u uglju

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada