Rudarska ergonomija

Autori:
Miroslav Ignjatović
Miodrag Miljković

UDK: 622:553
ISBN: 978-86-7827-038-3
Izdavač: Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
Štampa: „Grafomed-trade“ Bor
Broj strana: 430
COBISS.SR-ID 1904193212
Tiraž: 200 primeraka

Iz sadržaja:

  • I DEO – Rudarska radna okolina i zahtevi radnika
  • II DEO – Ocena ergonomskih bezbedonosnih uslova rada rudarskih proizvodnih sistema

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada