Odeljenje za uzorkovanje i pripremu uzoraka vrši uzorkovanje materijala u čvrstom i tečnom stanju, kao i pripremu uzoraka za potrebe ispitivanja . Ručnim metodama, pomoću sondi i ostalog pomoćnog materijala vrši se uzorkovanje čvrstih i rasutih materijala različite krupnoće.

Priprema uzoraka za potrebe hemijskih ispitivanja se sastoji operacija usitnjavanja, skraćivanja mase i homogenizacije. Usitnjavanje materijala se, u zavisnosti od krupnoće, može vršiti na:

  • laboratorijskim čeljusnim drobilicama, gde se materijali poput ruda, stena, šljaka, geoloških jezgara krupnoće  do 140 mm drobe do krupnoće od 3-5 mm;
  • laboratorijskim prstenastim i mlinovima sa diskovima, gde se materijali krupnoće 20 mm melju do krupnoće manje od 50 µm.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada