Raspisan Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji INOVACIONIH PROJEKATA

Datum: 20.12.2011

Ministarstvo prosvete i nauke raspisalo je Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji Inovacionih projekata po Programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2011. godinu.

Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji traju 6 ili 12 meseci, a realizuju se do kraja 2012. godine. Finansiranje pojedinog inovacionog projekta budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara, bez obzira na ukupnu prijavljenu odnosno utvrđenu cenu inovacionog projekta.

Inovacioni projekti po ovom pozivu se prijavljuju popunjavanjem i štampanjem on line Obrasca za prijavljivanje koji je zajedno sa Uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima finansiranja inovacionih projekata i Uputstvom za podnosioce prijave predloga inovacionog projekta objavljen na internet sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs. u okviru naslova Nauka i istraživanje, u podnaslovu Javni pozivi – Javni pozivi po Zakonu o inovacionoj delatnosti – 2011.

Rok za podnošenje prijava je 16.01.2012. godine.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada