Osnovna istraživanja

Projekti u periodu 2010-2015:

  • 172037 – Savremeni višekomponentni metalni sistemi i nanostrukturni materijali sa različitim funkcionalnim svojstvima