Projekat „Building Ecosystem Integration Labs in HEI Project“

Institut za Rudarstvo i Metalurgiju Bor je jedan od partnera projekta pod nazivom Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials – HEI4S3-RM, kojim koordinira Universidad de Oviedo.

CILj PROJEKTA
Projekat je kreiran da ojača izgradnju inovacionih kapaciteta u Evropi, težeći dugoročnom održivom razvoju koristeći ideju kružne ekonomije u cilju modernizacije sirovinskog i ekstraktivnog sektora. Ideja koja stoji iza cirkularne ekonomije je da se vrednost proizvoda, materijala i resursa zadrži u privredi što je duže moguće i da se stvaranje otpada svede na minimum. Ove aktivnosti daju važan doprinos naporima EU da razvije održivu, niskougljeničnu, resursno efikasnu i konkurentnu ekonomiju.

Projekat ima za cilj jačanje partnerstva između visokoškolskih, poslovnih i istraživačkih organizacija razvojem inovativnog puta za preduzetničke univerzitete.

HEI4S3-RM se implementira u sklopu EIT (European Institute for Innovation and Technology), HEI (High Education Institutions) Inicijative, što je ključni cilj Evropskog instituta za Inovacije i tehnologije (EIT) kao deo svoje nove strategije, strateškog plana inovacija EIT-a za 2021-2027.

METODOLOGIJA
Projekat HEI43-RM se sprovodi po metodologiji. Dostupan uz povoljne uslove (organizacioni, didaktički, istraživački, inovacijski, vodeće inovacije) uključeni u istraživački inter-dProjekat HEI43-RM se sprovodi po metodologiji. Dostupan uz povoljne uslove (organizacioni, didaktički, istraživački, inovacijski, vodeće inovacije) uključeni u istraživanje međuresorne uslove, sarađujući u okviru konzorcijuma (između) Integrisanih ekosistemskih laboratorija (EIL).

Uključuje sledeće aktivnosti:

  • izgradnju laboratorija za integraciju ekosistema u svakom od 6 VŠU za podršku pametnoj specijalizaciji i inovacijama u oblasti održivih sirovina,
  • promovisanje konkretnih akcija za širu preduzetničku kulturu i podučavanje inovacija i preduzetništva u akademskoj zajednici
  • upravljanje procesima uz korišćenje upravnih odbora od strane univerziteta, uključujući menadžment i neakademske stručnjake,
  • izgradnja kapaciteta specifičnih multidisciplinarnih struktura podrške koje će biti uključene u upravljanje procesom „HEI4S3-RM inovatora“
  • razmena dobre prakse između univerziteta EU.

IZAZOVI
Glavni izazov je povezivanje malih i srednjih, ali efikasnih univerziteta sa regionalnim i lokalnim inovacionim ekosistemima u oblasti aktivnosti cirkularne ekonomije u sektorima sirovina i rudarstva.

Važno pitanje tokom kursa je i dopiranje do studenata osnovnih i postdiplomskih studija i doktorskih studija tako što će ih se, između ostalog, podsticati da učestvuju u Erazmus + programu, koji bi, između ostalog, poboljšao mobilnost učenika.

Ključni element je integracija naučnih zajednica u različitim delovima. Ključni element je integracija naučnih zajednica u različitim delovima Evrope kao deo zajedničkih izazova vezanih za cirkularnu ekonomiju i prilagođavanje klimatskim promenama koje se dešavaju.

ZA KOGA?
Projekat je usmeren na evropske visokoškolske institucije koje, zahvaljujući ovoj inicijativi, mogu da postanu regionalni motori inovacija i podrže održivi ekonomski rast i otvore radna mesta širom Evrope.

Universidad de Oviedo Hiszpania 
Universidad de Huelva Hiszpania 
Banat Univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Temišvar Rumunija 
Tehnički univerzitet Georg Agrikola Nemačka 
Laponski univerzitet primenjenih nauka Finska 
Međunarodni grčki univerzitet u Grčkoj 


Neakademske institucije
Institut za Rudarstvo i Metalurgiju Bor (IRM Bor) Srbija 
Geološki zavod Slovenije Slovenija
Pheno Horizon Poljska 


 

dr. Zoran Stevanović

Ako vam treba više informacija o ovom projektu , kontaktirajte me na mail zoran.stevanovic@irmbor.co.rs

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

katastar rudarskog otpada