Potpisivanje aneksa ugovora o realizaciji projekata od 25. maja

Datum: 15.04.2015

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštava rukovodioce projekata i naučno-istraživačke organizacije,

da će potpisivanje aneksa osnovnog ugovora o realizaciji projekata odobrenih u okviru osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja i integrisanih-interdisciplinarnih istraživanja za period od 1. maja 2015. godine do 31. decembra 2015. godine, kao pete godine istraživanja, biti obavljeno od ponedeljaka 25. maja do 1. juna 2015. godine.