Obaveštenje o održavanju konferencije u organizaciji Instituta

Datum: 01.11.2012

Institut za biodiverzitet i istraživanje ekosistema pri Bugarskoj akdemiji nauka u Sofiji u saradnji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju Bor organizuje naučnu konferenciju pod nazivom Improvement of the system for industrial waste managementand remediation of damaged areas in the transboundary regions of the Republic of Bulgaria and the Republic of Serbia, koja će se održati 2. decembra u Vidinu, Bugarska.

Ovde možete pogledati više detalja o pozivu za dostavljanjem radova, registraciji i preliminarnom programu.