Osnove rušenja stena primenjenom mahanizacijom pri eksploataciji čvrstih mineralnih sirovina

Autori:
Ratomir Popović
Dr Milenko Ljubojev

UDK: 622.2
ISBN: 978-86-7827-037-6
Izdavač: Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
Štampa: „Grafomed-trade“ Bor
Broj strana: 219
COBISS.SR-ID 184157708
Tiraž: 200 primeraka

Iz sadržaja:

 • Teorijske osnove mehaničkog rušenja stena pri eksploataciji mineralnih sirovina, Rad jezgra zbijanja
 • Odvajanje stena odlamanjem i zbijanjem
 • Proračun optimalne širine oštrice radnog pribora
 • Sistematika i klasifikacija istraživanja procesa kopanja
 • Specifičnost radnih procesa i radnih opterećenja rotora u procesu otkopavanja rotornim bagerom
 • Određivanje vanjskih opterećenja rotora u procesu otkopavanja rotornim bagerom
 • Uzajamni uticaj vanjskih opterećenja na rotoru i sopstvenih niskofrekfentnih oscilacija konstrukcije
 • Statistički prilaz obradi karakteristika vanjskih opterećenja na radnom organu u procesu kopanja
 • Opterećenje na hranilici i prijemni transporter pri istresanju vedrica rotora
 • Mehanizmi udarnog rušenja, Riperovanje
 • Geomehanički aspekti izbora tehnologija otkopavanja

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada