Geološko-ekonomska ocena rudnih ležišta

Autori:
dr Mile Bugarin
Gordana Slavković
mr Zoran Stevanović

UDK: 622,013
ISBN: 978-86-7827-039-0
Izdavač: Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
Štampa: „Grafomed-trade“ Bor
Broj strana: 186
COBISS.SR-ID 190725900
Tiraž: 100 primeraka

Iz sadržaja:

 • Odnos između investicionih studija i biznis plana
 • Investicioni projekat
 • Faze realizacije investicionih projekata
 • Životni veka projekata – studije
 • Obračun cena u projektu – studiji
 • Metodoligija izrade investicionih studija
 • Forma metodologije svetske banke
 • Tablica diskontnih faktora
 • Primer ekonomske ocene ležišta metalične rude Veliki Krivelj
 • Primer ekonomske ocene ležišta Severni revir
 • Primer studija mogućnosti proizvodnje kvarcnog peska Bošnjane, Popovac, Holcim
 • Primer geološko-ekonomske ocene ležišta kvarcnog peska Bošnjane
 • Primer geo-ekonomske ocene ležišta krečnjaka Cokoće Holcim

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada