Elaborat o mineralnim resursima i rezervama bakra i zlata u hidrotermalnom sistemu – ležištu Čukaru Peki

Datum: 18.04.2018

20180329_110022Pred početak sastanka u vezi realizacije tehno-ekonomskog dela Elaborata o mineralnim resursima i rezervama bakra i zlata u hidrotermalnom sistemu – ležištu Čukaru Peki

29. 03. 2018.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada