Dodela inovacionih vaučera

Datum: 13.02.2018

30. januar 2018. godine, Beograd

Preduzeće DOO MARTENZIT BOR, jedino iz Istočne Srbije, u saradnji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju Bor je jedan od dobitnika Inovacionih vaučera u iznosu od 560 000 RSD u cilju realizacije projekta: Razvoj tehnologije za reciklažu dijamnata, kobalta i volframa iz dijamantskih krunica bušećih garnitura.

Inovacione vaučere dobitnicima uručili su ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja gospodin Mladen Šarčević i ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj gospodin Nenad Popović.

 


 

Fond za inovacionu delatnost dodelio je danas 35 inovaciovacih vaučera za 28 srpskih preduzeća u ukupnom iznosu od 22,16 miliona dinara. Na javni poziv koji je otvoren od 21. decembra 2017. godine, za mesec dana Fondu se prijavilo više od 40 preduzeća kojima je potrebna usluga naučnoistraživačke organizacije za rešenje tehničkog ili tehnološkog problema kako bi podigli nivo inovativnosti svojih proizvoda i postali konkurentniji na tržištu.
Inovacionim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge, odnosno, preduzeća su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos, uključujući i porez na dodatu vrednost. U pilot fazi programa inovacionih vaučera preduzeća su bila u mogućnosti da se prijave za maksimalno dva inovaciona vaučera u ukupnom iznosu od 1.2 miliona dinara.
Inovacioni vaučeri su još jedna od usluga u okviru Programa transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost, čija svrha je da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti srpska privreda.
Dizajn i procedure za implementaciju šeme inovacionih vaučera su pripremljene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013, a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

 

 

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada