Časopis

Bakar br.2 2018.

03.05.2019

U novom broju časopisa Bakar pročitajte sledeće radove: Mineralizacija sa lokaliteta Kriveljski kamen, ruda ležišta Veliki Krivelj, mogućnost zajedničke prerade;...

Vidi više

Bakar br.1 2018.

09.25.2018

U novom broju časopisa Bakar: Ispitivanje promene tvrdoće trojne legure Au-Ag-Cu sa temperaturom i vremenom, Uticaj energenata na emisiju ugljen-dioksida...

Vidi više

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada