Naše usluge

Usluge Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor

 

Institut u okviru svoje delatnosti nudi usluge izrade naučno-istraživačkih projekata u oblastima geologije, rudarstva, metalurgije, i tehnologije, istraživanja u oblasti eksploatacije ležišta i pripreme metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina…

Više o uslugama

Eksploatacija i prerada mineralnih resursa

 

1. Greenfield
2. Ishodovanje dozvola
3. Projektovanje
4. Optimizacija
5. Nadzor
6. Laboratorijska ispitivanja i testiranja

Vidi više

Tehnička rešenja i patenti IRM Bor

  1. Prenosna merna stanica i postupak pri merenju
  2. Ultrazvučni gorionik za tečna goriva
  3. Ultrazvučni gorionik sa dvojnom atomizacijom
Vidi sve patente

IRM Bor Licence

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor raspolaže softverskim alatima za modeliranje i projektovanje u oblasti geologije, podzemne i površinske rudarske eksploatacije, prerade mineralnih sirovina, pirometalurgije, elektrometalurgije, rafinacije, mašinskog i elektro inženjeringa, automatike, građevine, razvoja i primene hardvera i softvera…

Vidi standarde i licence

Naši projekti

Institut u okviru svoje delatnosti obavlja poslove izrade naučno-istraživačkih projekata u oblastima geologije, rudarstva, metalurgije, i tehnologije; posebnih programa i projekata interdisciplinarnog karaktera koji obezbeđuju tehnološki razvoj i razvoj naučno-istraživačke infrastrukture od interesa Republike Srbije, regiona i lokalne samouprave…

Pogledaj projekte

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada