Naše usluge

Usluge koje Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

Institut u okviru svoje delatnosti nudi usluge izrade naučno-istraživačkih projekata u oblastima geologije, rudarstva, metalurgije, i tehnologije, istraživanja u oblasti eksploatacije ležišta i pripreme metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina…

Više o uslugama

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor je nosilac sledećih patenata:

  1. Prenosna merna stanica i postupak pri merenju
  2. Ultrazvučni gorionik za tečna goriva
  3. Ultrazvučni gorionik sa dvojnom atomizacijom
Vidi sve patente

Licence koje poseduje IRM Bor

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor raspolaže softverskim alatima za modeliranje i projektovanje u oblasti geologije, podzemne i površinske rudarske eksploatacije, prerade mineralnih sirovina, pirometalurgije, elektrometalurgije, rafinacije, mašinskog i elektro inženjeringa, automatike, građevine, razvoja i primene hardvera i softvera…

Vidi standarde i licence

IRM- kako je sve počelo?

Začeci naučnoistraživačkog rada u okolini Bora datiraju od devedesetih godina XIX veka, u selu Glogovica, gde se nalazio Centar za istraživanje rudnih ležišta u istočnoj Srbiji, vlasništvo industrijalca Đorđa Vajferta. Centar je za te prilike bio odlično opremljen i raspolagao je hemijskom laboratorijom. Istraživanje borskog ležišta otpočelo je 1887. godine…

Pogledaj istorijat

Naši projekti

Institut u okviru svoje delatnosti obavlja poslove izrade naučno-istraživačkih projekata u oblastima geologije, rudarstva, metalurgije, i tehnologije; posebnih programa i projekata interdisciplinarnog karaktera koji obezbeđuju tehnološki razvoj i razvoj naučno-istraživačke infrastrukture od interesa Republike Srbije, regiona i lokalne samouprave…

Pogledaj projekte

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada