Upravni odbor

Predsednik:

Prof. dr Rade J. Jelenković, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Članovi:

Prof. dr Snežana M. Šerbula, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Dragan Milovanović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Ana Kostov, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor
Dr Milenko Ljubojev, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor
Dr Biserka Trumić, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada