Časopis

Bakar br.2 2017.

01.23.2018

U novom broju časopisa Bakar: Mineraloška karakterizacija eflorescentnih sulfatnih soli iz doline Borske reke, toksičnost Cu+2 jona i uticaj različitih...

Vidi više

Bakar br.1 2017.

11.27.2017

U najnovijem broju više o legurama platine sa metalima, paladijumu, prirodnim i antropogenim izvorima cijanida, i upravljanju otpadom. Časopis je...

Vidi više

Bakar br.2 2016.

02.03.2017

U ovom broju između ostalog čitaćete i o Primeni LANDSAT satelitskih snimaka za praćenje promena na površini zemlje u oblasti...

Vidi više

Rudarski radovi br.1 2013

12.15.2016

Rudarski radovi je časopis baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti rudarstva, podzemne i površinske eksploatacije, pripreme...

Vidi više
12345...»