Časopis

Bakar br.2 2018.

03.05.2019

U novom broju časopisa Bakar pročitajte sledeće radove: Mineralizacija sa lokaliteta Kriveljski kamen, ruda ležišta Veliki Krivelj, mogućnost zajedničke prerade;...

Vidi više

Bakar br.1 2018.

09.25.2018

U novom broju časopisa Bakar: Ispitivanje promene tvrdoće trojne legure Au-Ag-Cu sa temperaturom i vremenom, Uticaj energenata na emisiju ugljen-dioksida...

Vidi više

Bakar br.2 2017.

01.23.2018

U novom broju časopisa Bakar: Mineraloška karakterizacija eflorescentnih sulfatnih soli iz doline Borske reke, toksičnost Cu+2 jona i uticaj različitih...

Vidi više

Bakar br.1 2017.

11.27.2017

U najnovijem broju više o legurama platine sa metalima, paladijumu, prirodnim i antropogenim izvorima cijanida, i upravljanju otpadom. Časopis je...

Vidi više

Bakar br.2 2016.

02.03.2017

U ovom broju između ostalog čitaćete i o Primeni LANDSAT satelitskih snimaka za praćenje promena na površini zemlje u oblasti...

Vidi više
12345...»

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada