Projekti u inostranstvu

 • Elektroliza bakra „KETRY“, Indija;
 • Topionica bakra „KETRY“, Indija;
 • Rudnik, flotacija i topionica zlata „KYAUKPAHTOE“, Burma;
 • Rudnik dijamanata „KOIDU“, Siera Leone, Afrika;
 • Postojenja za preradu anodnog mulja, „JEREVAN“, Jermenija;
 • Postojenja za preradu anodnog mulja, „SARKUYSAN“, Turska;
 • Rudnik i flotacija bakra „BUČIM“ Radoviš, Makedonija;
 • Rudnik, flotacija, topionica, elektroliza bakra „SAR CHESMEN“, Iran;
 • Rudnik i flotacija bakra „MONYWA“, Burma;
 • Rudnik, flotacija i topionica bakra „SAIDAK“, Pakistan;
 • Prerada anodnog mulja, Zambija;
 • Rudnik i topionica feronikla „FENI“, Kavadarci, Makedonija;
 • Izgradnja topionice i rafinacije bakra za mesingani skrap, Irak.

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada