Zaposleni u stručnim zvanjima

 • Goran Pačkovski, stručni savetnik
 • Mr Slađana Krstić, stručni savetnik
 • Miroslava Maksimović, stručni savetnik
 • Dr Zdenka Stanojević-Šimšić, stručni savetnik
 • Zoran Stojanović , stručni savetnik
 • Branislav Rajković, stručni savetnik
 • Oliver Dimitrijević, stručni savetnik
 • Suzana Dragulović, stručni savetnik
 • Dana Stanković, stručni savetnik
 • Radojka Jonović, stručni savetnik
 • Draško Stanković, stručni savetnik
 • Branka Pešovski, stručni savetnik
 • Vladan Marinković, viši stručni saradnik
 • Milenko Jovanović, viši stručni saradnik
 • Mr Srđana Magdalinović, viši stručni saradnik
 • Zoran Ilić, viši stručni saradnik
 • Saša Ivanović, viši stručni saradnik
 • Radojica Đalović, viši stručni saradnik
 • Suzana Stanković, viši stručni saradnik
 • Tatjana Apostolovski Trujić, viši stručni saradnik

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada