Ostali zaposleni

ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO, LABORATORIJSKO I POMOĆNO OSOBLJE

Poslovodstvo:

 1. Borivoje Stojadinović
 2. Tanja Stanković

Strateški projekti:

 1. Ivana Mikić

Služba za pravno-ekonomske poslove:

 1. Vesna Florić
 2. Marina Raspopović
 3. Smilja Janković
 4. Danijela Mostarac
 5. Biljana Ilić
 6. Branko Perić
 7. Desanka Simić
 8. Jasmina Spalović
 9. Jerina Mijajlovć
 10. Tanja Mihajlović

Integrisani sistem menadžmenta (IMS):

 1. Slavica Miletić
 2. Julija Kolbert Stojiljković

Sektor za inženjering i projektovanje:

 1. Dragoljub Cvetković
 2. Karmen Rogić
 3. Slobodanka Janković
 4. Slađana Vitković
 5. Vedran Kostić
 6. Snežana Đorđević
 7. Dušica Radosavljević
 8. Ljubica Pipić
 9. Tomica Mančić
 10. Goran Angelov
 11. Nenad Magdalinović
 12. Jelena Đorđević
 13. Lidija Bućan
 14. Nikola Stanić
 15. Saša Stepanović
 16. Marko Mitrović 

Sektor za eksperimentalna ispitivanja plemenitih metala:

 1. Branko Stojčevski
 2. Zoran Ivanovski
 3. Dijana Matijević
 4. Gorica Kukić
 5. Slaviša Dobrić
 6. Mirjana Stepanović
 7. Vera Pavković
 8. NedaStevanović
 9. Jovica Dunjić
 10. Zoran Petković

Sektor  za laboratorije:

 1. Suzana Cvetković
 2. Vladimir Milutinović
 3. Miomir Pavlov
 4. Slavica Komljenović
 5. Zoran Petrović
 6. Ilija Balašević
 7. Goran Firanović
 8. Predrag Bogdanović
 9. Dragan Krstić
 10. Dejan Kukić
 11. Nebojša Mesarec
 12. Božidar Velić
 13. Brankica Šaponjić
 14. Dragana Mihajlović
 15. Ivica Golubović
 16. Jelena Bogdanović
 17. Danijel Trujić
 18. Ivan Svrkota
 19. Dušica Rančić
 20. Jasmina Grofulović
 21. Olivera Dubljević
 22. Marijana Svrkota
 23. Natavejić Snežana
 24. Ljilja Golubović
 25. Dragica Ranđelović
 26. Veselinka Ivković
 27. Snežana Stevanović
 28. Sanja Balović
 29. Brankica Jakša
 30. Bojana Lupulović
 31. Svetlana Pajić
 32. Tamara Urošević
 33. Zorica Petrović
 34. Stanislav Čortanović
 35. Jasmina Stošić
 36. Selena Dučić
 37. Violeta Marinkov Milanović
 38. Božica Živković
 39. Snežana Dragićević
 40. Ivan Milosavljević
 41. Aleksandar Milenović
 42. Marija Dumitrašković
 43. Snežana De Kandija
 44. Snežana Dimitrijević
 45. Saša Gojković
 46. Slavoljub Obradović
 47. Gordana Mirošević
 48. Ivan Cvetković
 49. Miroslav Jović

Biblioteka i izdavaštvo:

 1. Nevenka Vukašinović
 2. Vesna Simić

Centar za elektronsku poslovnu informatiku:

 1. Slađan Milenović
 2. Olivera Stevanović
 3. Divna Pacić
 4. Biljana Bovdurec
 5. Gordana Anđelović
 6. Lidija Mitevski
 7. Mr Slađan Miletić
 8. Maja Sretenović
 9. Milan Radivojević
 10. Dušan Anđelović
 11. Stevan Đorđievski
 12. Jelena Josipović
 13. Vlatko Nikolovski
 14. Anja Radičević
 15. Marijana Jovanović
 16. Snežana Ivanov
 17. Ana Nedeljković
 18. Zvonimir Spajić
 19. Milena Dimitrijević
 20. Zorica Zdravković
 21. Saša Stojanov
 22. Danilo Spalović
 23. Vladan Miljković
 24. Goran Gligorijević
 25. Dragan Jošev
 26. Miodrag Spasić
 27. Dušica Bačilović
 28. Malinka Jošev
 29. Danijela Nikolov
 30. Elizabeta Bilanović
 31. Slađana Đorđević

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada