Tehnološki razvoj

Projekti u periodu 2010-2015:

 

 1. 33021 - Istraživanje i praćenje promena naponsko deformacionog stanja u stenskom masivu „in-situ“ oko podzemnih prostorija sa izradom modela sa posebnim osvrtom na tunel Kriveljske reke i jame Bor
 2. 33023 - Razvoj tehnologija flotacijske prerade rude bakra i plemenitih metala radi postizanja boljih tehnoloških rezultata
 3. 33037 - Razvoj i primena distribuiranog sistema nadzora i upravljanja potrošnjom električne energije kod velikih potrošača
 4. 33038 - Usavršavanje tehnologije eksploatacije i prerade rude bakra sa monitoringom životne i radne sredine u RTB Bor-grupa
 5. 34004 - Razvoj ekoloških i energetskih efikasnijih tehnologija za proizvodnju obojenih i plemenitih metala kombinacijom bioluženja solventne ekstrakcije i elektrolitičke rafinacije
 6. 34005 - Razvoj naprednih materijala i tehnologija za multifunkcionalnu primenu zasnovanih na ekološkom znanju
 7. 34023 - Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija
 8. 34024 - Razvoj tehnologija za reciklažu plemenitih, retkih i pratećih metala iz čvrstog otpada Srbije do visokokvalitetnih proizvoda
 9. 34029 - Razvoj tehnologije proizvodnje Pd katalizatora-hvatača za smanjenje gubitaka platine u visoko temepraturnim procesima katalize
 10. 34033 - Inovativna sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i čistije proizvodnje u metalurgiji
 11. 36014 - Geotehnički aspekti istraživanja i razvoja savremenih tehnologija građenja i sanacija deponija komunalnog otpada
 12. 37001 - Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu