Patenti

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor je nosilac patenata:

  • "Prenosna merna stanica i postupak pri merenju" patent br. 53106 po rešenju od 19.02.2014. godine
  • "Ultrazvučni gorionik za tečna goriva", MKP F23 D 11/34, patent br. 46782,Srbija
  • "Ultrazvučni gorionik sa dvojnom atomizacijom  tečnih goriva", MKP F23 D 11/34, patent br. 46783, Srbija
  • "Uređaj sa ultrazvučnim raspršivanjem tečnosti za hlađenje metalurških gasova", MKP B 05 B 1/00, patent br. 866,Srbija