Osnovna istraživanja

Projekti u periodu 2010-2015:

 

  1. 172037 - Savremeni višekomponentni metalni sistemi i nanostrukturni materijali sa različitim funkcionalnim svojstvima