Naučno veće

Naučno veće je formirano 01.04.2011. godine u sastavu:

Predsednik:

  • Dr Milenko Ljubojev, naučni savetnik

Članovi:

  • Dr Ana Kostov, naučni savetnik
  • Dr Mile Bugarin, naučni savetnik
  • Dr Biserka Trumić, naučni savetnik
  • Dr Dragan Milanović,  viši naučni saradnik
  • Dr Vesna Krstić, naučni saradnik
  • Dr Silvana Dimitrijević, naučni saradnik