Laboratorija za pripremu mineralnih sirovina PMS

Laboratorija za pripremu mineralnih sirovina PMS


Laboratorija za fizičko-mehanička ispitivanja metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina-Laboratorija za PMS svojim eksternim i internim korisnicima  pruža usluge fizičko-mehaničkih ispitivanja metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina. U okviru Laboratorije u funkciji su MINPRO laboratorija, kao i postrojenje za poluindustrijska ispitivanja (sa tehnološkim celinama: drobljenje, mlevenje i flotiranje) za izvođenje opsežnih tehnoloških istraživanja na mineralnim sirovinama različitog sastava i porekla, sa ciljem definisanja optimalnih tehnoloških parametara i ostvarivanja povoljnih tehnoloških iskorišćenja na ispitivanoj sirovini.
Za tretman mineralnih sirovina, gravitacijskim i magnetnim metodama koncentracije, na raspolaganju je adekvatna oprema u koju se ubrajaju mokri i suvi magnetni separator kao i klatni sto za gravitacijsku koncentraciju sitnih klasa u fluidu voda.

Raslojavanje mineralnih sirovina u teškoj sredini (pliva-tone analiza), u laboratorijskim uslovima je takođe zastupljena metoda u našoj Laboratoriji.

U skladu sa standardima, procedurama i validnim metodama kuće, Laboratorija vrši uzorkovanje materijala na terenu (čvrstih mineralnih sirovina,  materijala u vidu pulpe i otpadnih voda i muljeva) kao i sledeća ispitivanja:

 • Fizičko-mehaničkа ispitivanja hemijskih preparata i sirovina (određivanje vlažnosti, zapreminske mase bez pora i šupljina, nasute zapreminske mase, meljivosti sirovine...)
 • Granulometrijska analiza metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina, tla i čvrstih goriva (ugalj, koks) na laboratorijskim sitima različitih otvora
 • Fizička i mehanička ispitivanja čvrstih goriva (ugalj i koks) ; određivanje indeksa meljivosti ugljeva metodom Hardgrova (ASTM D 409:2011)
 • Fizička i hemijska ispitivanja zemljišta
 • Opite flotacijske koncentracije u laboratorijskim flotacionim mašinama

 Laboratorija za PMS i ispitivanja raspolaže sledećom opremom za navedena ispitivanja:

1. Usitnjavanje sirovine drobljenjem

 • Velika čeljusna drobilica
 • Mala čeljusna drobilica
 • Valjkasta drobilica

2. Usitnjavanje sirovine mlevenjem

 • ABBE mlin sa kuglama

3. Određivanje meljivosti sirovine

 • Bondov mlin sa kuglama
 • Bondov mlin sa šipkama

4. Opiti flotacijske koncentracije

 • Laboratorijske flotacione mašine

5. Granulometrijska analiza

 • IMPACT TEST sita za prosejavanje         

6. Određivanje indeksa meljivosti ugljeva-Hardgroov indeks meljivosti

 • Ručni mlin sa diskovima
 • Hardgroov mlin

7. Magnetna koncentracija

 • Mokri magnetni separator "Boxmad Rapid"
 • Dejvisonov magnetni analizator
 • Suvi magnetni separator "SALA"

8. Gravitacijska koncentracija

 • Klatni sto    

Poluindustrijska oprema

 • Postrojenje za flotacijsku koncentraciju MINPRO kapacitet 10-20 kg/h
 • Postrojenje za flotacijsku koncentraciju DENVER kapaciteta 50 kg/h

 • Kontakt:

Glavni inženjer Laboratorije za PMS i ispitivanja
Mr Daniela Urošević, dipl.ing.rud.
tel: (030) 454 206, mob: (064) 37 38 798,
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.