Institut danas

Institut za rudarstvo i metalurgiju BOR, IRM Bor je akreditovani državni istraživačko-razvojni institut.
Rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 612-00-00320/2013-17 od 11.02.2013.
Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija br. 640-01-1/42 od 18.12.2012.

Institut je naučnoistraživačka organizacija čiju pretežnu delatnost čine:

  1. Primenjena i razvojna istraživanja usmerena ka zadovoljavanju potreba neposrednih korisnika, i
  2. Osnovna istraživanja kao osnova za primenjena i razvojna istraživanja.  

Institut u okviru svoje delatnosti obavlja poslove izrade naučno-istraživačkih projekata u oblastima geologije, rudarstva, metalurgije, i tehnologije; posebnih programa i projekata interdisciplinarnog karaktera koji obezbeđuju tehnološki razvoj i razvoj naučno-istraživačke infrastrukture od interesa Republike Srbije, regiona i lokalne samouprave; istraživanja u oblasti eksploatacije ležišta i pripreme metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina; istraživanja u oblasti novih materijala, tehnologija, uređaja, opreme, zaštite životne sredine i reciklaže materijala.

U vršenju svoje delatnosti Institut obavlja i izradu ekspertiza i studija, predinvesticionih i investicionih studija i projekata, investicionih programa, investiciono-tehničke dokumentacije, elaborata i druge investicione dokumentacije u izvođenju investicionih radova u zemlji i inostranstvu, u oblasti geologije, rudarstva, metalurgije, tehnologije, od interesa za Republiku, region i lokalnu samoupravu (inovacioni projekti, biznis planovi koje realizuju mala i srednja preduzeća, i sl.), kao i u okviru poslova iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije (reciklaže otpadnih i drugih materijala).

Institut vrši poslove laboratorijskih ispitivanja, arbitražu i verifikaciju za potrebe javnih službi, privrednih društava, i drugih institucija i organizacija, kao i poslove specijalne proizvodnje, poslove uvođenja sistema kvaliteta, implementacije industrijske informatike i informacionih sistema, naučno-informativne i bibliotečko-informativne dokumentacije.

Institut obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz okvira svoje delatnosti, u skladu sa Zakonom.

IRM je opremljen najmodernijom opremom za proizvodnju i karakterizaciju iz navedenih oblasti link za opremu i akreditovane laboratorije i angažuje oko 180 stalno zaposlenih link za istraživače. 

Aktivnosti instituta se odvijaju u okviru osam organizacionih celina: Poslovodstvo, Odeljenje za pravno-kadrovske, finansijske i komercijalne poslove, Sistem kvaliteta, Sektor za inženjering i projektovanje, Sektor za laboratorije, Sektor za eksperimentalna ispitivanja plemenitih metala, Sektor za nauku, Sektor za inkubator centre i radionice.